Thesaurus Universalis

Nyitóoldal » Alapítványok » Thesaurus Universalis

Thesaurus Universalis

Az alapítvány címe:
H-1068 Budapest, Szondy utca 77.
Telefon +36 1 302-1785
Fax +36 1 302-1785
Adószáma: 18154939-1-42
Számlaszáma: 10404072-40715540-00000000

Az alapítvány létrejöttéről, céljairól, tevékenységéről

1. PREAMBULUM

Nemzeti kulturális örökségünk fontos részét képezik azok a magán- és egyházi gyűjteményekben lévő, kiemelkedő művészi színvonalú műkincsek, amelyek az európai és a magyar kultúra számtalan kapcsolódási pontját láthatóvá teszik. Ez a rendkívül gazdag műtárgy-anyag az egyetemes művészettörténet szerves része, kutatása, feldolgozása, megőrzése és restaurálása nemzeti érdekünk.

2. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

2.1 Közérdekű cél az örökség részét képező nemzeti műkincseknek, valamint az európai művészet Magyarországon, illetve magyar tulajdonban lévő kiemelkedő emlékeinek védelme, művészettörténeti dokumentálása és az oltalomhoz szükséges polgári támogatási rendszer kialakítása. Az alapítvány célja a kulturális javak megmentése, a szakszerű segítségnyújtás megszervezése, a művészettörténeti- és restaurátor-szakértői közreműködés rendszeres, szervezett biztosítása, valamint a műtárgyak állagának megóvására, konzerválására, restaurálására a szükséges személyi, anyagi és technikai feltételek kialakítása, fenntartása.

2.2 Az alapító közérdekű célja a Magyarországon, illetve magyar tulajdonban lévő neves műtárgyak korszerű nyilvántartási, archiválási rendszerének kialakítása, az európai művészettörténet-tudomány számára hozzáférhetővé, kutathatóvá tétele.

2.3 Az alapítvány szándéka a magyarországi magángyűjtés, műkereskedelem tevékenységének szakszerű muzeológiai, restaurátori támogatása.

2.4 Az alapítvány egyik legfontosabb célja az információs rendszer adatainak a nemzeti és nemzetközi nyilvánossághoz való közvetítése.

2.5 Az alapítvány támogatásának kedvezményezettjei az európai művészet magyar tulajdonban, illetve Magyarországon lévő emlékei, valamint azok a szakemberek, akik a kulturális örökség megmentésével, gyűjtésével, restaurálásával, kutatásával, tudományos feldolgozásával, bemutatásával foglalkoznak.

2.6 Az alapítvány, közérdekű céljainak megvalósítására olyan vagyonalapot képez, amely javára magyar és külföldi, természetes- és jogi személyek egyaránt felajánlásokat tehetnek.

2.7 Az alapítvány segítséget nyújt a szakértői vélemények beszerzéséhez, műtárgymeghatározáshoz, szakszerű restauráláshoz, mely tevékenységért teljes körű szakmai és erkölcsi felelősséget vállal.

Lengyel László
a Kuratórium elnöke

Székhely:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. III/2.

Kapcsolat:
info@restauratorkamara.hu
+36-1-331-6117
+36-1-311-6259

Adószám:
18013344-1-41

Bankszámlaszám:
117010042013399900000000