Hírek

Közgyűlés

2022-05-27

Közgyűlés

Magyar Restaurátorok Egyesülete   2022. május 27.

 

Osgyányi Vilmos elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 11 órakor határozatképesek vagyunk, ismerteti a napirendi pontokat.

Jegyzőkönyvet vezeti: Somos Éva, a jegyzőkönyvet hitelesíti: Forrai Kornélia, Hoós Mariann

Osgyányi Vilmos: Beszámolok az előző időszak eseményeiről. A 2021-es évben a járvány miatt túl sok mindent nem tudtunk felmutatni, de tavaly ősz óta a vezetőséggel havonta találkozunk, hogy közösen döntsünk a teendőkről. Tavaly év végén voltunk a Szabolcs utcai Restaurátor Központban, OMRRK – a Restaurátori Főosztály vezetője Kónya Béla körülvezetett minket. Ez egy korszerű, 21. századi intézet, mely a Szépművészeti Múzeum és a Néprajzi Múzeum anyagának a restaurálásával foglalkozik, de utóbbi egy külön egység, ezt nem látogattuk meg. Külső restaurátor ide nem juthat be, egyelőre nagyon nehézkes, ha valaki igénybe szeretné venni az ottani lehetőségeket, s komoly anyagi vonzata is van. Az állam részére ez egy üzleti vállalkozás. Ott a Néprajzi Múzeumnak is létesült egy raktára.

Elhatároztuk, hogy megjelentetünk egy emlékkönyvet Szentkirályi Miklós tiszteletére. Dobai Csaba vállalta a könyv grafikai szerkesztését. Görbe Katalin vállalta a tartalom lektorálását, és szerkesztését.

Görbe Katalin: Azt kértük, hogy május 31-ig érkezzenek be a kész cikkek. Ezek többségét már átnéztem. Egyenként egyeztetek a szerzőkkel, megteszem a javaslataimat, pontosítjuk, amit szükséges. Ha minden ígért anyag beérkezik, Somos Évával együtt fogjuk az írások sorrendjét meghatározni és akkor következik Dobai Csaba grafikai szerkesztő munkája. Itt egyedül a nyomdaköltséggel kell számolnunk. Azt reméltük, hogy az MMA fog adni támogatást, de mivel Miklós könyvének második kiadását most támogatták – úgy nyilatkoztak, hogy ez most nem esedékes. Maradnak az NKA-as pályázatok, vagy a reklámokból befolyó összegek.

Dicső Ágnes: A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria is támogathatná.

Papp Kinga: Én azt javasoltam, hogy építőipari cégeket is meg lehetne keresni, s egy oldal reklámfelületet biztosítani nekik a támogatásért.

Osgyányi V.: Ez a vezetőség feladata lesz, hogy megkeresse a szponzorokat, de akinek vannak kapcsolatai, összeköttetése múzeumokhoz, szívesen fogadjuk a segítséget, akár levélvázlat formájában is.

Görbe K.: A cikkekkel kapcsolatban kértem, hogy a képek ne legyenek beszerkesztve a szövegbe, mert azzal rengeteg plusz munkája lenne Dobai Csabának. Fontos, hogy amennyiben valaki másnak a fotóját szeretné valaki közölni, akkor attól engedélyt kell kérni. Én ezt nem tudom mindenki helyében vállalni.

Osgyányi V.: Kati, kérlek ezt írd meg levélben azoknak, akiket érint. Most kérdezem, hogy az éves beszámolót elfogadja-e a tagság?

   -egyöntetű igen, elfogadják

Osgyányi V.: Rátérek az idei költségvetésre. Az emlékkönyvre 3.200.000 Ft-ot terveztem be, ha a Remmers és más cégek is támogatnák. A honlapon is lehetne reklámfelületet biztosítani. Az NKA-nál is fogunk pályázni. A tagdíjból 1.900.000 Ft kellene, hogy beérkezzen. Kiadásaink közt jelentős összeg az ECCO tagdíj – Bóna Istvánnal együtt voltunk kint Athénban – ő vállalta, hogy tart majd beszámolót erről. Az ügyvédi iroda fenntartása 1.219.000 Ft lesz ebben az évben, a könyvelői költség 180.000 Ft, a banki ügyintézés 80.000 Ft, a honlap üzemeltetése 900.000 Ft. Terveztünk egy konferenciát, erre 500.000 Ft van tervbe véve. Az előre tervezett összkiadás 6.290.000 Ft lenne. Kérem a tervezett költségvetéshez való hozzászólást, s kérdezem, elfogadja-e a tagság?

 

A tagság egyöntetűen elfogadja

 

Módy Péter: A vezetőségi ülésen vállaltam a konferencia megszervezését. Az MNM-ben érdeklődtem, ott egy napra 800.000 Ft-ot kérnek, plusz egy külső cég biztosítaná a hangosítást. A két nap anyagát egy napra sűrítenénk. Februárban lett volna lehetőség konferenciára pályázni, de ezt nem tudtuk beadni. Átalakulóban van az oktatás, erről mindenképpen kellene a konferencián előadást tartani, Szemerey-Kiss Balázs el fog jönni az MKE-ről. Kisapáti Ivett a kőrestaurátoroknak indít képzést Pécsett.

Papp Kinga: Valóban fontos lenne az oktatás helyzetéről beszélni. Sok a zavar. A Pécsi Egyetemen művészdiplomát adnak. Aki az MNM képzésben részesül, annak nem lesz egyetemi végzettsége. Itt teljesen át akarják alakítani a restaurálást. A tárgyrestaurátoroknál nagy az elvándorlás a múzeumokban, alig van végzett szakember. A Vidéki Múzeumok Konferenciáján elhangzott, hogy ha át is szervezik a képzést, nem kerül rá több anyagi forrás.

Módy P.: Nem biztos, hogy a konferencia alkalmas ezeknek a kérdéseknek a megbeszélésére. A hatalom nem kérdez meg minket.

Nemessányi Klára: A kamarának az lenne a kötelessége, hogy tartassa be a szabályokat, hogy elérjük a célunkat, a vezetőségnek kell a hivatal felé lépnie.

Módy P.: Fontos, hogy jelezzük a létezésünket. Rólunk nem vesznek tudomást. Az ECCO-ról is volt egy előzetes érdeklődés, statisztikai kérdésekkel, – magyar politikusaink megoldották, megválaszolták, még Bónát sem kérdezték meg.

Osgyányi V.: Tudjuk, hogy milyen lépéseket kell tenni. Arra vártunk, hogy felálljon a kormány. Most derült ki, hogy kinek mi lesz a hatásköre. Most lehet elkezdeni a tárgyalásokat. Türelmet és segítséget kérek. Összeállítunk egy anyagot, hogy mik a terveink, megközelítjük a hatalom berkeit. Győri Erzsivel megbeszéltem, hogy hajlandó újra nekiugrani a kamarává válás útjának.

Mester Éva beszámol a veszprémi botrányokról, a püspökség önhatalmúlag intézkedik, Sztehlo Lili üvegablakait ki akarják dobni. Vácott is hasonló a helyzet, a Kontuly-féle falképek elpusztítása készülődik. Volt egy alulról szerveződő konferencia, az érsekségről senki sem jött el, az egyház azt csinál a műemlékekkel, amit akar. Tennünk kell valamit.

Forrai Kornélia: A Képzőművészeti Egyetemen indult egy liturgiatörténeti tanfolyam, sok egyházi személy is jelentkezett, ez önkéntes képzés.

Papp K.: A konferencia kérdéssel kapcsolatban: a mi múzeumunk ( Tata ) szívesen veszi a konferenciát, ebből járulékos bevételek vannak. A muzeológusokat is rá lehetne szervezni. Kelta konferencia, Dombóvári Judit – bekéredzkedhetnénk más helyekre is.

Nemessányi K.: Kapcsolatot tarthatnánk a RÉKE-vel, Régi Épületek Kutatóival. Egy vezetőségi ülésre szeretném elhívni Rácz Miklóst – műemléki kutató, régész, művészettörténész.

Módy P.: A FUGA-ban is lehetne előadásokat tartani

Osgyányi V.: Velük kapcsolatban vagyunk. A pécsi egyetemről is meghívtak engem, hogy az építészekkel ismertessem a restaurálás lehetőségeit. Az MMA-nak is feladata, hogy a műemlékekkel foglalkozzon. Építészeti Múzeum megépítése. Az MMA Kutatóintézetéhez csatolták az Országos Tervtanácsot, ami korábban a műemléki helyreállítás fóruma volt. Minél több helyen foglalkoznak a műemlékvédelemmel, annál nagyobb a zűrzavar.

Hoós Mariann: Korábban a Kereskedelmi és Iparkamarába kellett betagozódnunk. Lehet, hogy az önálló kamarává válás nem fog sikerülni, akkor ott kellene valahogy hallatni a hangunkat.

Osgyányi V.: Ezt beszéljük meg Győri Erzsébettel. Az Építészeti Kamarához is tartoztunk, de nekik mi kellemetlenek voltunk… A magyarországi kulturális javakhoz, műemlékekhez való hozzáféréshez nekünk van lehetőségünk, egyedül mi vagyunk hivatottak az emlékek rendbehozatalára. Törvény szerint is restaurátort kell alkalmazni a beavatkozás alkalmával. Akkor érhetünk el eredményt, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az örökségvédelemben fontos szerepünk van. A múzeumi restaurátorokat is leminősítették. Értékvesztés történik, mert nem megfelelően nyúlnak a tárgyakhoz.

Forrai K.: Tervezünk-e új kamarai füzetet, iránymutatást?

Nemessányi K.: A kamarai füzetünk tartalmát a honlapunkon kellene terjesztenünk.

Osgyányi V.: Ez jó alternatív javaslat, egyébként még vannak füzeteink.

Papp K.: Kapcsolatba kerülhetnénk a Pulszky Társasággal, nekik van honlapjuk is.Márciusban volt egy Pulszky ülés – ott megszüntették a műtárgyvédelmi, restaurátor és állományvédelmi tagozatot…Az éves tagdíj 6.000 Ft, külsősöknek 12.000 Ft, oda beléphet az is, akinek nincs egyetemi diplomája.

Osgyányi V.: Hegedűs Lóránt, aki itt helyet adott számunkra, hogy megtarthassuk a közgyűlést, kérésemre ide fog jönni, hogy itt a tagság előtt megkérdezzük, tudna-e számunkra segítséget nyújtani abban, hogyan kereshetnénk meg valakit magasabb szinten, aki a szakmagyakorlás kérdéseiben támogatná egyesületünket.

Hegedűs Lóránt megérkezik. Osgyányi Vilmos megkérdezi, tudna-e valami módot, miképp juthatnánk el a Miniszterelnökséghez.

Hegedűs Lóránt: Megcsörgetem az egyik titkárnőmet, hogy tudna-e nekünk egy időpontot foglalni. Másrészt úgy értettem, hogy a levelezés érdekében szükség lenne egy e-mail címre is.

- azonnal telefonál: A Magyar Restaurátorok Egyesületének társadalmi megbecsültsége csökkent, szeretnének ismét lépni, végre kamarát létrehozni, szükségük lenne egy olyan e-mail címre, melyre előzetesen levélben elküldhetnék, hogy milyen témákban van szükségük meghallgatásra, állami feladatokban hogyan tudnának szakmájukban szerepet vállalni.

majd  közvetíti a telefonban hallottakat: A státusztörvény változott, a műemlékvédelem már nem Gulyás Gergelyhez tartozik. A Lechner Tudásközpont is odakerült Lázár János alá, valamint az örökségvédelem témája is.

Nemessányi K.: Azt javaslom, hogy készítsük elő a miniszteri szintű találkozást. Ha értelmesen meg tudunk valamit fogalmazni, küldjük körbe egymás közt, így fogjunk neki a tárgyalásoknak.

Osgyányi V.: Megköszönöm mindannyunknak a részvételt. A közgyűlést berekesztjük.

Tovább
 

Székhely:
1055 Budapest,
Falk Miksa u. 30. III/2.

Kapcsolat:
info@restauratorkamara.hu
+36-1-331-6117
+36-1-311-6259

Adószám:
18013344-1-41

Bankszámlaszám:
117010042013399900000000